Candidate journey

Wij zijn uitvinder van het Candidate Experience Marketing™-model. Deze werkwijze verbetert het imago van werkgevers op de arbeidsmarkt, bouwt voor hen een eigen kandidatennetwerk op en verlaagt op korte termijn de (externe) recruitment-kosten.

Oprichter Michael Boud is een veelgevraagd spreker over het optimaliseren van recruitment via de opbouw van kandidaten- en ambassadeurs-netwerken. Dat het Candidate Experience Marketing™-methodologie resultaten oplevert, is inmiddels aangetoond in het branche-overstijgende en in geheel Nederland gehouden onderzoek naar de ervaringen van kandidaten. Organisaties die werken volgens het CEM™-model scoren significant hoger op de arbeidsmarkt dan andere organisaties.

Volledig ondersteund

De CEM™-methodologie wordt door ons volledig ondersteund met dienstverlening, software, opleidingen en trainingen. Het model stelt de kandidaat centraal en is er op gericht de drempel voor hen te verlagen en de interactie tussen kandidaat en werkgever persoonlijk, professioneel en resultaatgericht te laten verlopen. Daarmee bereiken we dat zelfs afgewezen kandidaten een positieve indruk overhouden aan de sollicitatie en zich willen inzetten als merkambassadeur voor het bedrijf.

Het ultieme doel van Candidate Experience Marketing™ is het om organisaties in staat te stellen de beste kandidaten zelfsstandig binnen te halen en ondertussen de (externe) recruitmentkosten te verlagen en van de afhankelijkheid van externe bureaus te minimaliseren.

Om Candidate Experience Marketing™ goed uit te leggen, hebben we een separate website opgezet. Bezoek deze site.