AVV CAO Orsima 2019-2020

| Download CAO Orsima » | 21 januari 2019 AVV CAO Orsima 2019-2020 Download: > AVV CAO Orsima 2019-2020 (14-01-19) Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Orsima. Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 januari 2019, nr. 2811, onder UAWnr. nr. 12054.