Werknemer vraagt urenvermindering, is werkgever verantwoordelijk voor schade?

Een werknemer vraagt zelf of hij minder mag werken. Zijn werkgever staat dit toe. Geconfronteerd met de financiële gevolgen, eist hij een forse vergoeding van zijn werkgever. Hij vindt dat deze hem beter had moeten informeren over de consequenties van urenvermindering.