NBBU: Den Haag verkleint kans op werk voor werkzoekende

Volgens belangenbehartiger NBBU worden de verkeerde doelgroepen de dupe van het duurder maken van flex....