UWV: 48.120 banen banenafspraak gerealiseerd

Participatiewet » | Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten | Quotumwet...