Continue dialogen in plaats van traditionele beoordelingsgesprekken

De traditionele beoordelingsgesprekken lijken niet meer van deze tijd. Tijdens een rondetafelgesprek vertellen vijf direct betrokkenen hoe zij de gesprekken in hun organisaties op een andere wijze georganiseerd hebben.