Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2018

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.