Digitalisering splijt arbeidsmarkt financieel personeel