Werknemers vaker arbeidsongeval dan zelfstandigen

In 2017 had 1,6% van de werknemers (15 tot 75 jaar) een arbeidsongeval met ten minste één dag verzuim leidde, in 2015 was dat nog 1,4%. Onder zelfstandig ondernemers was dit met 1,2 procent iets lager, en bleef gelijk. Jonge werknemers (15 tot 25 jaar) krijgen het vaakst een arbeidsongeval met verzuim dan ouderen.