Inflatie doet wereldwijde loonsverhogingen bijna teniet