Zelfsturing in zorg op retour?

Steeds meer thuiszorgorganisaties gingen zoals Buurtzorg over op zelfsturende teams. Zo ook Cordaan Thuiszorg. Deze organisatie komt echter terug op zelfsturing. En niet alleen Cordaan.4 februari 2019Topic: Leiderschap & Management Development