Ontslag van een bestuurder

In de wet is bepaald dat een bestuurder te allen tijde kan worden ontslagen door degenen die bevoegd zijn tot benoeming van de bestuurder. De algemene vergadering van aandeelhouders (of bij een zogenoemde grote of structuurvennootschap: de Raad van Commissarissen – RvC) is bevoegd tot benoeming van een bestuurder en dus ook tot ontslag.