Onderwijsniveau naar leeftijd, 2018

Deze tabel bevat cijfers over het hoogst behaald onderwijsniveau van 35-jarige Nederlanders in 2018.