Arbeidsmarktcommunicatie: werken in de bouw

De bouwsector dreigt oververhit te raken: schaars personeel, stijgende lonen, materiaal dat niet op tijd komt – er gaapt een enorme kloof tussen wat er gebouwd moét worden en wat er gebouwd kán worden.