Flexwerker steeds vaker ongelukkig in het werk

Tussen 2005 en 2017 is het aantal oproep- en invalkrachten in Nederland verdubbeld van 4 procent (292.000 werknemers) naar 8 procent (546.000) van de werknemers in Nederland. Dat is slecht nieuws voor wie werkgeluk belangrijk vindt: oproep- en invalkrachten zijn steeds ontevredener over hun werk.