Een volledig leerproces met de leercyclus van Kolb

Om een volledig leerproces te doorlopen, is het belangrijk dat alle fasen van een leercyclus doorlopen worden. Kolb onderscheidt vier verschillende fasen.