Nulurencontract, maar fulltime werk? Werkgever moet betalen [Rechtspraak]

Wie een werknemer aanneemt op een nulurenconctract, moet zich realiseren dat daar risico’s aan kleven. Wanneer een werknemer structureel veel meer uren werkt, kan hij daar rechten aan ontlenen, zo bleek maar weer voor de kantonrechter.