Armoedemonitor gemeente De Ronde Venen, 2017

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente De Ronde Venen uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.