Vaste baan en eigen huis komen voor veel twintigers pas later

De twintigers van nu hebben te maken met een arbeidsmarkt waar flexibele arbeidsrelaties steeds gewoner zijn geworden. Ze moeten dan ook veel langer wachten voordat ze vast werk vinden.