Krijgt de gezondheid van jouw organisatie genoeg aandacht?

Net als bij mensen bestaat ook bij organisaties het gevaar dat er sprake is van een gebrekkige of afnemende conditie. Dat ontstaat bijvoorbeeld wanneer eenzijdig aandacht wordt besteed aan de financiële conditie. De aandacht voor de andere aspecten blijft dan vaak achterwege of wordt sterk verwaarloosd. Met als gevolg dat het prestatievermogen van de organisatie als geheel ongemerkt daaronder lijdt.30 juli 2019Topic: Strategisch HR