Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw1 2019

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.