Werkt het stelsel van publieke en private financiering ZW en WGA?

Bij de introductie van het hybride financieringsstelsel was de verwachting dat verzuim en arbeidsongeschiktheid zou dalen. UWV en private verzekeraars zouden elkaar scherp houden en zo bijdragen aan een zo effectief mogelijke re-integratie. Minister Koolmees heeft laten onderzoeken of de doelstellingen zijn uitgekomen. Topic: Ziekteverzuim & re-integratie