Wanneer is er recht op politiek verlof?

Het politiek verlof is geregeld in het Burgerlijk Wetboek artikel 7:643.