Wanneer is er recht op kraamverlof?

Op 1 december 2001 is een wettelijk kraamverlof ingevoerd voor partners. Sinds 1 januari 2019 bedraagt het verlof eenmaal de wekelijkse arbeidsduur, met een maximum van vijf dagen.