Record aantal snelle groeiers, waaronder arbeidsbemiddeling

In 2018 waren er voor het eerst meer dan 10 duizend snelgroeiende bedrijven....