Armoedemonitor Kempengemeenten, 2017

Gebruik van minimaregelingen in de Kempengemeenten uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.