Verslagen openbaar maken

De directie verlangt van onze ondernemingsraad dat wij de notulen openbaar maken voor het bedrijf. Kunnen wij dit afdoen met een door ons verstrekt verslag? Inderdaad zegt art. 14 WOR dat de ondernemingsraad zijn verslagen openbaar moet maken (in het kader van transparantie van de … Het bericht Verslagen openbaar maken verscheen eerst op ORnet.