Werknemer verzwijgt nieuwe baan bij vaststellingsovereenkomst. Ontslag op staande voet terecht?

Een werknemer verzwijgt een nieuwe baan bij beëindigingsonderhandelingen en wordt op staande voet ontslagen....