AVV CAO Bouwmaterialen 2019

| Download Handel in Bouwmaterialen » | 10 september 2019 AVV CAO Handel in Bouwmaterialen 2019 Download: > AVV CAO Bouwmaterialen 2019 (23-07-19) Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Handel in Bouwmaterialen. Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 26 juli 2019, nr. 36439.