Optimaliseer de software supply chain voor meer succes

Bij de term supply chain denken mensen vaak aan de weg die een fysiek product aflegt van producent tot klant. Toch is er ook bij software sprake van een supply chain, namelijk het proces van ontwikkeling tot oplevering.