Wijziging kwaliteitssysteem: overleggen met or?

Moet de bestuurder met de ondernemingsraad overleggen als hij van de ene certificering naar de andere wil gaan, bijvoorbeeld van HKZ naar NIAZ? Over een wijziging van een kwaliteitssysteem moet de bestuurder overleg voeren met de or (WOR artikel 24: tweemaal per jaar overleg over de algemene gang … Het bericht Wijziging kwaliteitssysteem: overleggen met or? verscheen eerst op ORnet.