De toekomst van productiewerk: samenspel in het groen

De werkvloer wordt gepresenteerd als een vindplaats van welbevinden en geluk. Maar werkgeluk lijkt louter voor de diensteneconomie te gelden, en misschien zelfs alleen voor de crème de la crème daarvan. Of is geluk ook weggelegd voor werkenden in de maakindustrie?