AVV CAO Metalektro 2019-2020

| Download CAO Metalektro » | 24 september 2019 AVV CAO Metalektro 2019-2020 Download: > AVV CAO Metalektro 2019-2020 (23-09-19) Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de CAO Metalektro. Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 23 september 2019, nr. 47963.