SER: Steviger maatregelen nodig voor meer diversiteit in de top