Wijziging AVV CAO Vleeswarenindustrie 2019-2021

| Download CAO Vleeswarenindustrie | 24 september 2019 AVV CAO Vleeswarenindustrie 2019-2021 Download: AVV CAO Vleeswarenindustrie 2019-2021 (23-09-19) Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Vleeswarenindustrie. Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 23 september 2019, nr. 49733.