HR-manager kent WAB veel beter dan directeur

Hoewel HR-managers over het algemeen goed op de hoogte zijn van de Wet arbeidsmarkt in balans, geldt dit niet voor directeur-eigenaren die verantwoordelijk zijn voor personeelsbeleid. Dit najaar start een overheidscampagne die werkgevers op de wijzigingen moet attenderen. De eerste reacties op de teksten zijn grotendeels negatief.