AVV CAO Railinfrastructuur 2019

| Download CAO Railinfrastructuur | 1 oktober 2019 AVV CAO Railinfrastructuur 2019 Download: AVV CAO Railinfrastructuur 2019 (01-10-19) Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Railinfrastructuur. Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 1 oktober 2019, nr. 41919.