Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) per 1 januari 2020

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) per 1 januari 2020...