Eindbod CAO Groothandel Bloemen en Planten 2019-2021

| Download CAO Groothandel Bloemen en Planten » | 1 oktober 2019 CAO-naam CAO Groothandel Bloemen en Planten Download Eindbod CAO Groothandel Bloemen en Planten 2019-2021 > Eindbod CAO Groothandel Bloemen en Planten 2019-2021 (30-09-19) Looptijd De cao heeft een looptijd van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2021 (2 jaar). Loonmutaties – 2,50 % loonsverhoging per 1 januari 2020 – 2,25 % loonsverhoging per 1 januari 2021 – 0,5% eenmalige verhoging van de eindejaarsuitkering in december 2019 Maximering verhogingspercentages op maximum salarisgroep 6. Bron: FNV, 1 oktober 2019