Wijziging AVV CAO Recreatie 2019-2020

| Download CAO Recreatie » | 1 oktober 2019 AVV CAO Recreatie 2019-2020 Download: AVV CAO Recreatie 2019-2020 (01-10-19) Besluit: wijziging algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Recreatie. Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 1 oktober 2019, nr. 49007.