AVV CAO Timmerindustrie 2019-2020

| Download CAO Timmerindustrie | 24 oktober 2019 AVV CAO Timmerindustrie 2019-2020 Download: AVV CAO Timmerindustrie 2019-2020 (21-10-19) Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Timmerindustrie. Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 24 oktober 2019, nr. 52874.