Vakbondsleden onder werknemers naar regio, 2018

Vakbondsleden en belangrijkste reden om geen vakbondslid te zijn onder werknemers naar provincie en COROP-gebied, 2018