Status ambtelijk secretaris

Kan een ambtelijk secretaris wel of geen (volwaardig) lid zijn van het dagelijks bestuur (db) van de ondernemingsraad? Een aantal zaken voor deze functie is in de WOR vastgelegd: de ambtelijk secretaris heeft geheimhoudingsplicht (art. 20), geen stemrecht in vergaderingen en dezelfde rechten en … Het bericht Status ambtelijk secretaris verscheen eerst op ORnet.