Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw2 2019

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.