Pensioenakkoord: 40% werkgevers bereid oudere werknemers te compenseren

Naar alle waarschijnlijkheid treedt het Pensioenakkoord vanaf 1 januari 2022 in werking. Dat lijkt nog ver weg, maar werkgevers doen er goed aan om nu alvast op het nieuwe akkoord voor te bereiden. Zowel jonge als oudere werknemers verwachten straks een compensatie voor de aanpassingen in het pensioen en kijken dan als eerste naar de werkgever. Het is daarom belangrijk om nu alvast te kijken of en op welke manier er eventueel sprake is van compensatie. En welke financiële impact dit heeft op de bedrijfsvoering. 31 oktober 2019Topic: Arbeidsvoorwaarden