Voorbeeld berekening Wet compensatie transitievergoeding

Vandaag is het 1 november 2019, nog precies vijf maanden tot de inwerkingtreding van de Wet compensatie transitievergoeding. “Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen als zij een werknemer ontslaan die meer dan twee jaar ziek is. Deze wet heeft terugwerkende kracht, zodat werkgevers ook de na 1 juli 2015 betaalde transitievergoeding kunnen terugkrijgen. De Rijksoverheid wil met deze compensatie voorkomen dat werkgevers te maken krijgen met een opeenstapeling van kosten na twee jaar loon doorbetalen.”1 november 2019Topic: Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)