P&O adviseur

Voor de KNAW zoekt pzSearch een P&O adviseur. Je werkt mee aan de ontwikkeling van een duurzaam P&O beleid. Je levert een bijdrage aan onderwerpen als de implementatie van het HR beleid, de strategische personeelsplanning (SPP), het creëren van draagvlak voor vernieuwing en thema's als inzetbaarheid, terugdringen van verzuim, opleiding & (talent-)ontwikkeling en recruitment. Je borgt de toepassing van de primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden, de cao en wet- en regelgeving. Je komt tot een modern HR beleid, dat aansluit bij de praktijk van de KNAW. Je bent klankbord en vraagbaak voor de...