Calamiteitenverlof: de regels op een rij 

Een werknemer kan bij dringend privéproblemen een beroep doen op calamiteitenverlof en ander kortdurend verzuimverlof. Afhankelijk van de situatie kan het verlof een paar uur tot een paar dagen duren. Je moet dit verlof als werkgever toestaan. Een korte opfriscursus.