Tariefafspraken voor zzp’ers in CAO Architecten

De Cao voor Architectenbureaus is de eerste cao waarin een leidraad voor het tarief voor zzp’ers is afgesproken. De Mededingingsautoriteit (ACM) staat sinds deze zomer tariefafspraken toe....