Wisselingen arbeidsmarkt, oktober

Overzicht van stromen op de arbeidsmarkt tussen werkloze, werkzame en niet-beroepsbevolking